در هیبرید سیستم چه نوع موادی برای صافی مو استفاده میشود ؟