خير وقتي تاتو زده ميشود رنگ بكمك سوزن زير لايه اپيدرم تزريق ميشود و هيچ محلول ايمني بصورت ماليدني يا موضعي نميتواند اين رنگ را از زير پوست خارج كند حتمن بايد محلول پاك كننده گياهي توسط دستگاه ميكروپيگمنتيشن داخل پوست رفته و رنگها را خرد كند و از پوست خارج كند.