دستگاه HIFU مورد تأیید FDA است که گردن ، چانه و ابرو را بالا می برد و سفت می کند و خطوط و چین و چروک های روی سینه را بهبود می بخشد. Ultherapy تواناییهای زیر را نیز انجام می دهد: DEPTH عمق بافت را در 3 لایه - 1.5 میلی متر ، 3.0 میلی متر و 4.5 میلی متر درمان می کند.