اگر مشتري ميخواهد دوام كراتين روي موهايش تا نهايت باقي بماند بهتر است از انجام هر كار شيميايي روي موهاي كراتين شده بپرهيزد زيرا رنگ و دكلره مواد كراتين را از روي مو پاك كرده و از بين ميبرد بهتر است قبل از انجام كراتين موها رنگ،هايلايت،دكلره شوند