كراتين كردن مو نياز به تبحر و تخصص دارد و اصلا كار ساده اي نيست كه قابل انجام در خانه باشد نياز به دقت كافي در ميزان اتوكشي دارد و حتمن بسته به نياز مو نياز به استاپ مواد در زمان مشخص روي مو دارد