بعد از انجام كراتين حتما و حتما بايد از شامپو هاي فري سولفات و فري سديم انجام شود در غير اينصورت ضمن اينكه كراتين از روي مو از بين ميرود حتي مو خشك و آسيب ديده ميشود