اگر كلاينت براي كار صافي و كراتين موهايش به مركز معتبر مراجعه كند بهيچ عنوان دچار ريزش مو و آسيبهاي ديگر نخواهد شد اما اگ ريزش مو پيدا كرد بايد حتمن با مراجعه به مراكز معتبر (مركز مو ليدا مجهز به دستگاه ازن تراپي) مشاوره لازم براي درمان قطعي ريزش موهايش رابگيرد و اجازه ندهد اوضاع وخيم و غير قابل جبران شود