در مركز كراتينه مو ليدا از كراتين هاي اورجينال و درجه يك استفاده ميشود كه نياز به قرنطينه ندارد معمولا در مركز ليدا بعد از انجام كراتين مو كاملا شسته ميشود و در آخر با باد سشوار معمولي خشك ميشود و مشتري نيازي به قرنطينه نداردو از اين بابت بسيار راحت خواهد بود